AICE :: Carta de les Ciutats Educadores

AICE :: Carta de les Ciutats Educadores

Disseny i maquetació de la renovada Carta de les Ciutats Educadores on s’exposen els principis als quals aquestes es subscriuen. Maquetació en 7 idiomes.